Filmy


Kompaktowe reaktory biologiczne Terce-Flow dla wysokiej efektywności oczyszczania

Niezawodne urządzenia i systemy Wilo do oczyszczania.Jednostki eksploatujące małe i średnie oczyszczalnie ścieków, obsługujące pojedynczą wieś lub gminę, bądź niewielkie miasto, mają z reguły ograniczony personel i ograniczone środki na inwestycję i utrzymanie obiektu.Dlatego w przypadku budowy bądź modernizacji oczyszczalni szczególnie ważne jest dostarczenie rozwiązania pewnego, trwałego i odpornego na krótko i długofalowe wahania dopływających ładunków zanieczyszczeń, czy nawet możliwe zmiany w przepisach dotyczących wymaganej jakości ścieków oczyszczonych.W tym kontekście, pułapką może okazać się zarówno wybór bardzo uproszczonego technologicznie reaktora, oznaczającego uciążliwości i problemy eksploatacyjne, jak i niezwykle rozbudowanej technologii oznaczającej koszty odnowy jej elementów co kilka lat.


Wilo-Sevio Air innowacyjne systemy napowietrzania dla efektywnego oczyszczania ścieków

Innowacyjne systemu pozwalające na efektywne napowietrzanie dużymi i drobnymi pęcherzykami powietrza mediów płynnych, takich jak woda, ścieki lub osady w celu ich natlenienia i przemieszania. Zalety:
– Wysoka wydajność systemu dzięki wysokiej wydajności wentylatora.
– Wysoka elastyczność sterowania urządzaniami dzięki dużemu zakresowi regulacji dopływu powietrza.
– Najwyższa możliwa dla procesu grubość pokrycia przy uwzględnieniu różnorodnej geometrii zbiornika.
– Wysoka żywotność zarówno w zastosowaniu domowym jak i przemysłowym dzięki różnym materiałom membrany.
– Niskie koszty montażu oraz przezbrojenia w przypadku istniejącego orurowania.


Nowoczesny wirnik SOLID-G do niezawodnego transportu ścieków

Zawartość frakcji stałej w ściekach stale wzrasta, a jednocześni zwiększa się ilość substancji agresywnych i zawierających tłuszcze. Dlatego niezbędne stało się stosowanie innowacyjnych technologii odprowadzania ścieków. Solidne i trwałe pompy Wilo gwarantują szybkie, wygodne i niezawodne przepompowanie wody brudnej i ścieków.

Im większa zawartość frakcji stałych, włóknistych oraz tkanin tym większe ryzyko zablokowania hydraulik pomp ściekowych. Dla zagwarantowania komfortu i ciągłości pracy przy jednoczesnej wysokiej sprawności hydraulicznej firma Wilo stworzyła nową gamę wirników SOLID.