Sterowanie

Wilo oferuje możliwość dostawy i montażu całości układu sterującego wszystkimi obiektami oczyszczalni ścieków. Parametry pracy poszczególnych procesów i urządzeń można ustawiać i kontrolować z centralnej jednostki sterującej, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym oczyszczalni. Zapewniamy też możliwość zdalnego sterowania i monitoringu. Jest to szczególnie ważne, jeżeli powstająca lub modernizowana oczyszczalnia nie ma codziennej obsługi i jest oddalona od centrali firmy wodociągowej.

Nasze realizacje