Systemy napowietrzania z dyfuzorami panelowymi Wilo-Sevio ELASTOX-P

Dyfuzory panelowe Wilo-Sevio ELASTOX-P montowane są parami na ruszcie napowietrzającym. Dzięki dużej powierzchni i wysokiej sprawności uzyskuje się największy stopień rozpuszczania tlenu z podawanego powietrza. Dyfuzory panelowe nadają się do modernizacji systemów z dyfuzorami rurowymi, gdzie w łatwy i ekonomiczny sposób można uzyskać znaczne zwiększenie wydajności systemu napowietrzania.

Zastosowanie

- Do napowietrzania drobnopęcherzykowego sprężonym powietrzem na etapie oczyszczania biologicznego
- W zależności od zastosowania i geometrii zbiornika: do napowietrzania pełnopowierzchniowego, szerokopasmowego lub liniowego, a także do napowietrzania w zbiornikach cyrkulacyjnych
- Do napowietrzenia ścieków, np. w zbiornikach buforowych
- Wprowadzanie tlenu do zbiorników osadu czynnego w procesie nitryfikacji
- Wprowadzenie tlenu w celu stabilizacji osadu
- Regulacja poziomu pH poprzez wytrącanie CO2

Cechy szczególne/zalety produktu:

- Niski stopień pływalności
- Bardzo dobre parametry transferu tlenu SOTR przy małych stratach ciśnienia dzięki zoptymalizowanej perforacji membrany
- Ograniczony wymóg stosowania określonych rur
- Wysoka jakość i żywotność membran

Wilo-Sevio Air innowacyjne systemy napowietrzania dla efektywnego oczyszczania ścieków

Nasze realizacje