Technologia Terce-Flow

Technologia Terce-Flow

Dla oczyszczalni komunalnych nowych i modernizowanych, o przepustowości  ~30  ÷1500 m3/d, proponujemy zastosowanie technologii Wilo – Terce-Flow. Dostarczamy kompletne reaktory biologiczne wraz z rozruchem i gwarancją uzyskania efektu oczyszczania ścieków. Oferujemy szeroką pomoc w projektowaniu.

Na czym polega technologa Terce-Flow

Technologia Terce-Flow firmy Wilo jest oparta na niskoobciążonym osadzie czynnym w układzie przepływowo-kaskadowym, z gradientem stężeń i wysokim stężeniem średnim osadu czynnego. Ścieki przepływają przez kaskadę kolejnych komór osadu czynnego (KOCZ) gdzie następuje biologiczny rozkład zanieczyszczeń. W dalszej części procesu ścieki trafiają do pionowego osadnika wtórnego, gdzie następuje sedymentacja osadu. Oczyszczone ścieki odpływają z reaktora, a osad jest zawracany na początek układu (recyrkulacja zewnętrzna).

W ostatniej komorze kaskady lub w wydzielonej studni zamontowany jest układ kaskadowej recyrkulacji wewnętrznej Terce-Flow-RK, zawracający osad z poszczególnych stopni bloku biologicznego na początek układu, wymuszając odpowiedni gradient stężeń. Największe stężenie panuje w pierwszej komorze, a w ostatniej jest najniższe. Taki układ zabezpiecza osadnik wtórny przed nadmiernym obciążeniem. Jednocześnie pierwszy stopień kaskady w momentach uderzeniowych dopływów może pełnić rolę selektora tlenowego.

Napowietrzanie osadu czynnego realizowane jest za pomocą systemu drobnopęcherzykowego wyposażonego w dyfuzory dyskowe lub rurowe Wilo-GVA Elastox, zasilanego sprężonym powietrzem ze stacji dmuchaw. Rozmieszczenie dyfuzorów jest zależne od umiejscowienia w kaskadzie i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń. Ruszty są wykonane ze stali nierdzewnej  1.4301 i mogą być demontowane bez przerywania pracy reaktora.

Powstający w procesie oczyszczania osad nadmierny jest stabilizowany w wydzielonej komorze tlenowej. Komora ta jest wyposażona w taki sam system napowietrzania jak KOCZ oraz dekanter pompowy, umożliwiający zagęszczanie osadu stabilizowanego.

Wszystkie reaktory, w zależności od wymagań Inwestora, mogą być zaprojektowane i wyposażone tak, aby realizowały pełny proces oczyszczania biologicznego z defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją (usuwanie biogenów).

Układ Terce-Flow łączy innowacyjne rozwiązania z elementami klasycznych reaktorów przepływowych osadu czynnego. Zastosowanie kaskady komór z aktywnie utrzymywanym gradientem stężeń jest korzystne dla pracy i kondycji osadu czynnego i czyni go bardziej odpornym na uderzeniowe dopływy ładunków zanieczyszczeń. Rzadziej też dochodzi do namnażania bakterii nitkowatych. Dzięki możliwości utrzymywania wyższego średniego stężenia osadu czynnego, niż w tradycyjnych blokach biologicznych, komora osadu czynnego jest mniejsza, co wpływa na koszty całej oczyszczalni.

Schemat Terce Flow

Rozwiązania konstrukcyjne – typoszereg reaktorów Terce-Flow

Typoszereg reaktorów Terce-Flow stanowią trzy grupy przepustowości ze standardowymi rozwiązaniami zbiorników. Istnieje możliwość jednostkowego dopasowania do wymagań inwestora.
Małe oczyszczalnie - reaktor Terce-Flow 30 - 150
dla Qśrd = 30 - 150 m3/d (RLM ~270 do ~1400)
Są wykonywane w zbiornikach z żelbetowych elementów prefabrykowanych – w zależności od średnicy jako kręgi monolityczne lub modułowe. Montaż zbiorników odbywa się w przygotowanym wykopie i zajmuje tylko kilka dni. Zbiorniki wyniesione ponad teren są ocieplone styropianem i otynkowane. Zbiorniki mogą być przykryte płytami stropowymi
Większe oczyszczalnie - reaktor Terce-Flow 200 - 1500
dla Qśrd = 200 - 1500 m3/d (RLM~ 1800 do ~13500)

Większe oczyszczalnie z naszego typoszeregu są wykonywane w zbiornikach żelbetowych, powstających na budowie.
W tym przypadku firma Wilo nie dostarcza zbiornika, a jedynie wytyczne do jego wykonania i wyposażenie technologiczne.

Automatyka i sterowanie
Praca reaktorów Terce-Flow jest w pełni zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia mają własne szafki zasilająco-sterownicze z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego. Praca bloku Terce-Flow jest w pełni kierowana z zewnętrznego panelu sterowniczego oczyszczalni. Proces technologiczny jest sterowany w oparciu o wskazania czujników tlenu, osadu, redoks.

Korzyści z zastosowania technologii Terce Flow firmy Wilo


Niższe koszty inwestycyjne
Średnie stężenie osadu czynnego jest o 30-40% większe, niż w tradycyjnych reaktorach i o tyle zmniejsza się objętość komory osadu czynnego. W porównaniu z komorami SBR różnica jest jeszcze większa. W efekcie koszt inwestycyjny związany z budową czy modernizacją oczyszczalni jest znacznie niższy.
Korzyści technologiczne
Układ kaskadowy z gradientem stężeń jest korzystny dla pracy osadu czynnego – lepsza reakcja na uderzeniowe dopływy ładunków, większa stabilność, większa odporność na powstawanie bakterii nitkowatych.
Elastyczność
Większa możliwość reagowania na sezonowość pracy oczyszczalni. W czasie okresów z mniejszymi dopływami można wyłączyć układ Terce-Flow i bardziej, niż w innych technologiach, zmniejszyć stężenie osadu, a w większych oczyszczalniach – także wyłączyć jeden ciąg technologiczny.
Serwis i wsparcie
Wilo jako producent pomp, mieszadeł, pompowni przydomowych i sieciowych, technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, zapewnia kompleksową obsługę inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie projektowania i współdziałania w/w systemów. Wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie do doboru i modelowania układów. Nasz pion techniczny oraz fachowy serwis jest do Państwa dyspozycji w okresie realizacji, uruchomienia oraz eksploatacji obiektów.
Bezpieczeństwo
Technologia oparta na klasycznym, sprawdzonym układzie, z dodanym ulepszeniem – zysk bez ryzyka!

Kompaktowe reaktory biologiczne Terce-Flow dla wysokiej efektywności oczyszczania

Artykuły

Mała oczyszczalnia ścieków nie musi być obiektem półprofesjonalnym

Małe oczyszczalnie to, w rozumieniu niniejszego artykułu, obiekty obsługujące pojedynczą wieś lub osiedle, mające przepustowość rzędu 30 ÷ 100 m3/d, lub inaczej – obsługujące około 250 – 900 RLM. Obiekty takie nieraz funkcjonują w technologii mocno uproszczonej lub niedającej gwarancji pełnego oczyszczania ścieków. Tymczasem można je wykonać jako zespoły w pełni profesjonalne, wyposażone w mały reaktor przepływowy osadu czynnego.

W jednym systemie z Wilo. Od pompowni przydomowej po oczyszczalnię

W gospodarce wodno-ściekowej w ostatnich latach zachodzą istotne zmiany. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty i rozwiązania. Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków często stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich poszczególne elementy nie zawsze dobrze ze sobą współgrają. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się być dążenie do unifikacji systemu, powierzenie głównych elementów technologicznych producentowi gwarantującemu jakość i nowoczesność rozwiązań.

Nasze realizacje