Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny chroni oczyszczalnię ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym w czasie deszczy nawalnych oraz wyrównuje skład ścieków (jeżeli jest usytułowany na głównym ciągu przepływu ścieków).

Z uwagi na rodzaj ścieków (surowe lub podczyszczone mechanicznie) w zbiornikach retencyjnych stosujemy najczęściej pompy z wirnikiem otwartym (Vortex), 1-kanałowym, półotwartym SOLID G lub kanałowe o zwiększonej odporności na zatykanie – SOLID T pompy FA i pompy Rexa PRO.

Dla ochrony przed sedymentacją i tworzeniem się złogów piasku i osadu, ważnym elementem wyposażenia zbiorników retencyjnych są mieszadła. Ze względu na wielkość komór oraz specyfikę ścieków, stosujemy tu mieszadła szybkoobrotowe (z napędem bezpośrednim) i średnioobrotowe.

Jako ochronę przed zagniwaniem ścieków, w większych zbiornikach retencyjnych często stosuje się systemy napowietrzania ruszty z dyfuzorami dyskowymi i ruszty z dyfuzorami rurowymi.

Mieszadła i napowietrzanie mogą występować łącznie. W takim przypadku najczęściej pracują na zmianę.

W większych zbiornikach retencyjnych ścieków deszczowych stosuje się strumienice, umożliwiające oczyszczenie zbiorników ze złogów piasku i innych zawiesin, szczególnie w czasie opróżniania zbiorników.

W przypadku obiektów o średnicy do 6 m – Wilo może dostarczyć na budowę kompletny obiekt – zbiornik , pompy, mieszało, napowietrzanie, szafę zasilająco-sterowniczą itd.

Nasze realizacje