a_0006_1.-Mieszadła-szybkoobrotowe

Mieszadła szybkoobrotowe

Wilo-Flumen EXCEL i Wilo-Flumen OPTI to niezawodne rozwiązania przeznaczone do mieszania medium w zbiornikach retencyjnych wody deszczowej i pompowniach oraz zbiornikach osadu. Szybkoorotowe mieszadła zatapialne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, montowane są blisko dna zbiornika. Generując turbulencje, zapobiegają osadzaniu się cząstek stałych. Pozwala to zminimalizować konieczność czyszczenia przy opróżnianiu zbiorników retencyjnych wody deszczowej czy pompowni. Nawet w przypadku okresów silnych opadów atmosferycznych i wydłużonego czasu pracy urządzeń, mieszadła te zapewniają niezawodną pracę i cechują się wyjątkowo niską podatnością na zapychanie. Nowe śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej zapobiegają kawitacji, co przekłada się na niski stopień zużycia urządzeń.

Korzyści

- Konieczność czyszczenia ograniczona do minimum, dzięki montażowi blisko podłoża, mieszadła zapobiegają powstawaniu osadów podczas opróżniania zbiorników
- Bardzo duża rezerwa silnika mieszadeł (powyżej 70 %), co gwarantuje odporność na przeciążenia oraz możliwość pracy nawet z bardzo gęstymi osadami lub rozbijanie gęstych złogów różnego rodzaju osadów
- Wysoka sprawność hydrauliczna (mierzona współczynnikiem ciągu [N/kW]) oraz niski pobór mocy w punkcie pracy P1.1, generują duże oszczędności energetyczne.
- Niska podatność na zapychanie oraz niezawodna praca systemu, dzięki zoptymalizowanej części hydraulicznej
- Niski stopień zużycia dzięki zastosowaniu śruby śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej o wyższej odporności na kawitację
- Szeroki zakres zastosowania, również w przypadku wydłużonego czasu pracy
- Redukcja kosztów energii elektrycznej i eksploatacji dzięki zastosowaniu silników klasy IE3 zapewniających najlepszy współczynnik ciągu (dla mieszadeł Flumen EXCEL)
- Wyposażenie dodatkowe zapewnia wiele możliwości instalacyjnych

Nasze realizacje