System monitoringu do urządzeń napowietrzających

Zastosowanie

System monitoringu PDM firmy Wilo umożliwia zaawansowaną kontrolę stanu dyfuzorów napowietrzających w trakcie ich eksploatacji.

Cechy szczególne/zalety produktu:

System umożliwia pomiar spadku ciśnienia na dyfuzorach napowietrzających. Składa się z lancy pomiarowej, elementów mierzących ciśnienie statyczne na głębokości montażu dyfuzorów oraz różnicę ciśnienia i elementów do kalibracji i pomiaru przepływu przez lancę pomiarową. Lanca jest dodatkowym małym rusztem z kilkoma dyfuzorami, wyciągalnym (na prowadnicy). Urządzenie jest montowane w czasie budowy układu napowietrzania i umożliwia podjęcie decyzji o konieczności czyszczenia dyfuzorów.

Przenośny system czyszczący dla dyfuzorów membranowych

Dyfuzory membranowe czyści się poprzez rozpylenie kwasu mrówkowego o stężeniu 85%, w strumieniu powietrza. Ilość kwasu oraz częstotliwość cykli czyszczenia zależą od układu napowietrzania oraz czyszczonych dyfuzorów. Firma Wilo posiada przenośną stację pomiarową, więc nie ma potrzeby ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Po stronie użytkownika pozostaje tylko odmierzenie kwasu i przeprowadzenie rozpylenia. Czyszczenie może przeprowadzać przeszkolony personel. Stacje oferowane są również jako stałe wyposażenie oczyszczalni.

Nasze realizacje